เป็นภูมิแพ้ควรใช้เครื่องฟอกอากาศ จริงหรือไม่ ?

อาการเหล่านี้คืออาการบ่งบอกภูมิแพ้ ซึ่งอาจจะเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น กรรมพันธุ์ มลภาวะ การสูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย สภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัย เช่น เลี้ยงสัตว์ ปูพรม แม้กระทั่งเครื่องปรับอากาศก็สามารถเป็นแหล่งสะสมฝุ่นละอองและไรฝุ่นชั้นดี

ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการบรรเทาและป้องกันการเกิดภูมิแพ้ที่มาจากสภาพแวดล้อมที่คละคลุ้งไปด้วยฝุ่นละอองซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของอาการภูมิแพ้ได้ โดยการใช้ เครื่องฟอกอากาศ ว่าจะสามารถช่วยเราจากโรคภูมิแพ้ได้จริงแท้แค่ไหน

เครื่องฟอกอากาศ สามารถดักจับสิ่งแปลกปลอมในอากาศได้เช่น ฝุ่น ไรฝุ่น เชื้อโรค แบคทีเรีย รวมถึงกลิ่นอับอันไม่พึงประสงค์ ซึ่งมีกล่าวมานั้นล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้คนที่มีอาการภูมิแพ้ยิ่งกำเริบมากขึ้นไปอีก ดังนั้นการมีเครื่องฟอกอากาศนั้นจะช่วยให้ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้บรรเทาเบาบางลงไป แต่ก็มีภูมิแพ้บางชนิดที่เครื่องฟอกอากาศนั้นไม่สามารถช่วยบรรเทาได้ เช่น แพ้อาหาร หรือ แพ้แมลง เป็นต้น

เครื่องฟอกอากาศ จะส่งผลดีอย่างชัดเจนต่อเมื่อใช้ความละเอียดในการกรองสูงมาก หรือเป็น 3M Filter ที่กรองได้ตั้งแต่ 0.01 ไมครอน ดังนั้น การที่มีเครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพดี ยอมส่งผลดีและช่วยบรรเทาผู้ป่วยที่มีอาการภูมิแพ้ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากเครื่องฟอกอากาศที่จะช่วยลดอาการภูมิแพ้แล้ว การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมก็จะช่วยลดอาการภูมิแพ้ได้เช่นกัน เช่นการจัดห้องนอนให้เป็นระเบียบ ทำความสะอาดที่นอนและห้องที่อยู่อาศัยทุกวันหรือเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ก็จะช่วยลดสาเหตุของโรคภูมิแพ้ได้ แม้ภูมิแพ้จะเป็นโรคเรื้อรัง แต่ถ้าหากรู้สาเหตุของการแพ้อย่างชัดเจนและพยายามหลีกเลี่ยง ตลอดจนการหมั่นดูแลร่างกายให้แข็งแรง ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ ย่อมช่วยบรรเทาอาการที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก NIG AIRCLEANER