งานบริการทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ NIG ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 โชคชัย 4

yes วันที่ปฏิบัติงาน : 17 เมษายน 2563

yes สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 โชคชัย 4

yes ลักษณะงาน :

     enlightened 1. บริการทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ NIG รุ่น 4000 จำนวน 1 เครื่อง

     enlightened 2. บริการทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ NIG รุ่น 9000 จำนวน 3 เครื่อง

 

บริการประทับใจ NIG AIRCLEANER