ABOUT US

Walker Engineering

บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2534 มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 579/1 ซอยลาดพร้่าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้น 7 คน ซึ่งเป็นผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท จนถึง ณ ปัจจุบัน ปัจจุบันเราได้พัฒนาและคิดค้น เครื่องฟอกอากาศ เครื่องกรองอากาศ เครื่องผลิตโอโซน Electronic Air Cleaner และ Filter ได้มากกว่า 50 แบบ ซึ่ง วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาสมดุล ภาวะทางน้ำ และนำเข้าอุปกรณ์ อะไหล่ และชิ้นส่วนต่าง ๆ มาเป็น ระยะเวลา มากกว่า 25 ปี


กำเนิด วอล์คเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องฟอกอากาศ เครื่องระบายอากาศ เครื่องกำเนิดอิออนลบ และเครื่องผลิตก๊าซโอโซน ภายใต้เครื่องหมายการค้า "NIG" รวมทั้งนำเข้าอุปกรณ์ อะไหล่ และชิ้นส่วนต่างๆ มาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี

บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ตระหนักถึงปัญหากระแสโลกาภิวัฒน์ที่เจริญคู่กับเทคโนโลยี่ซึ่งก่อให้เกิด มลพิษและมลภาวะขึ้นทั่วไปจึงมุ่งมั่นที่จะคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่รักษาภาวะทางน้ำและอากาศโดยขจัดสารแขวนลอยประเภทหยาบ กำจัดชีวะภาพที่เป็นพิษถ่ายเทอากาศและเปลี่ยนคุณสมบัติแร่ธาตุต่าง ๆ จากที่เป็นพิษให้คืนสู่สภาพปกติเพื่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา จึงได้มีโอกาสเข้าไปแก้ไขปัญหามลภาวะของส่วนต่างๆ ซึ่งหลากหลายแตกต่างกันอาทิเช่น สำนักงานที่แออัด สถานบันเทิงที่มีกลิ่นควันบุรี่มาก โรงแรมที่กลิ่นอับ โรงพิมพ์ที่มีกลิ่นสารระเหย โรงงานเชื่อมชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่มีกลิ่นและสารตะกั่ว โรงงานยาที่มีกลิ่นสารเคมี โรงงานเยื่อกระดาษที่มีฝุ่นละอองจากเยื่อกระดาษ ห้องวิจัยพันธ์พืชที่มีจุลินทรีย์ไม่พึงประสงค์ บ่อเลี้ยงกุ้งที่ต้องการการควบคุมออกซิเจน เป็นต้น และได้รวบรวมข้อมูลมลพิษเพื่อเป็นประโยชน์และง่ายต่อการจัดผลิตภัณฑ์ในการขจัดและกำจัด โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ดังนี้

 • มลพิษในสำนักงาน
 • มลพิษในสถานพยาบาล
 • มลพิษในสถานบันเทิง
 • มลพิษในบ้านพักอาศัย
 • แหล่งที่มาของมลพิษ

  เนื่องจากคนเราต้องการอากาศเพื่อหายใจวันละประมาณ 15 กิโลกรัม หรือ 20,000 ถึง 30,000 ครั้ง เราจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะสูด หรือสัมผัสเอามลพิษที่ลอยปะปนอยู่ในอากาศรอบตัวเราเข้าสู่ร่างกาย ดังนั้นวิธีเบื้องต้นจะต้องสืบหาแหล่งที่มาของมลพิษ ว่ามาจากที่ใดและหาวิธีขจัด ซึ่งพอจะจำแนกแหล่งที่มาของมลพิษได้เป็น

 • อากาศภายนอกอาคาร
 • อากาศหมุนเวียนซ้ำภายในอาคาร
 • ตัวอาคารและวัสดุตกแต่ง
 • อุปกรณ์เครื่องใช้
 • ตัวพนักงาน
 • ลักษณะมลพิษ

  ฝุ่นละออง

 • เศษดิน โคลน ที่รถบรรทุกได้ทำตกหล่นไว้บนท้องถนน
 • เศษปูนซีเมนต์ ฝุ่นไม้ ที่เกิดจากการก่อสร้าง
 • เศษผงของแผ่นเบรก แผ่นคลัชท์ ยางรถ ที่เกิดจากยวดยาน
 • เศษเถ้าถ่าน ที่เกิดจากการเผาผลาญเชื้อเพลิง
 • ควันบุรี่ ที่เกิดจาการเผาไหม้ ทำให้เกิดการรวมตัวของสารอินทรีย์และกรดแร่ธรรมชาติ
 • ก๊าซพิษ

 • ออกไซด์ของกำมะถัน ที่เกิดจากการสันดาปของน้ำมันเกือบทุกชนิด
 • ไฮโดรคาร์บอน ที่เกิดจากไอระเหยของเชื้อเพลิงจากแหล่งเก็บ ขนส่งรวมทั้งจากเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่หมด
 • คาร์บอนมอนน็อกไซด์ ที่เกิดจากเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่สมบูรณ์
 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ที่เกิดจากจังหวะระเบิดของเครื่องยนต์เมื่อน้ำมันผสมกับอากาศ
 • แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ ที่เกิดจากไอระเหยของสิ่งพิมพ์สี เครื่องถายเอกสาร
 • สารพิษ

 • สารตะกั่ว ที่เกิดจากสารผสมเพื่อป้องกันการน๊อคของเครื่องยนต์การบัดกรี สีหมึกพิมพ์
 • ยาฆ่าแมลง ที่เกิดจากส่วยผสมของสารเคมีในรูปของ ยาฉีดกำจัดแมลงสาป มอด ปลวก
 • สารฟอร์มาลิน ที่เกิดจากการพ่นดอกไม้เพื่อให้สวยงามคงทน
 • สารฟอร์มัลดิไฮด์ ที่เกิดจากส่วนผสมของพรม ไม้อัด วอลล์เปเปอร์ นำยาดับกลิ่นชีวะภาพที่เป็นพิษ
 • เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส อะมีบา พาราสิต ยีสต์ และสปอร์ของพืชบางชนิดที่เกิดจากการหมักหมมของสิ่งปฏิกูล ขยะ หรือการแพร่พันธุ์ในธรรมชาติ